ประกาศผลรอบที่ 5 ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2564

รางวัลที่ 1

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 8 รางวัล

ผู้โชคดี

 1. คุณวิชิตา ปานปิ่นศิลป์(064-005-03xx)
 2. คุณรัชนีกร ไตรศร(082-554-97xx)
 3. คุณทิพย์วรรณ​ พันธุ์จบสิงห์(064-707-67xx)
 4. คุณบุญญฤทธิ์ พินภิรมย์(092-558-31xx)
 5. คุณจิรสิน แก้วศรีคราม(064-726-98xx)
 6. คุณอาภาภัทร พงศ์พันธุ์(097-805-71xx)
 7. คุณอมลณัฐ ปรีวิลัย(080-550-13xx)
 8. คุณอำนวยชัย ด้วงประดับ(097-885-33xx)