ประกาศผลรอบที่ 4 ประจำวันที่ 7 ก.ย. 2564

รางวัลที่ 1

สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,263 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 22 เมษายน 2564) จำนวน 8 รางวัล

ผู้โชคดี

1. คุณศศิวิมล ศรีทอง(080-550-97xx)
2. คุณสมปอง ทองดี(064-790-92xx)
3. คุณวรรณกานต์ วงศ์เสนา(097-885-22xx)
4. คุณวสวัตติ์ เฉลิมพล(095-340-38xx)
5. คุณธันยชนก มีกลิ่น(080-552-13xx)
6. คุณศรีมูล มัฆวาฬ(090-460-86xx)
7. คุณวาสนา ธนูบรรพ์(084-552-13xx)
8. คุณเจนนิสา โชติกะพุกกณะ(087-445-99xx)