• ร่วมรายการโดยการซื้อสินค้าโอรีโอ ขนาดใดรสชาติใดก็ได้ (ยกเว้น หมวดไอศครีมโอรีโอ) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยเพิ่มเพื่อน @oreothailand ผ่าน application LINE จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ
 • หรือสามารถร่วมรายการโดยการตัดกระดาษขนาดเท่าไปรษณียบัตร (กระดาษอะไรก็ได้) และติดฉลากสินค้าโอรีโอ ขนาดใดรสใดก็ได้ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 บาท ลงบนกระดาษ และส่งมายัง ตู้ ปณ.5 ปณศ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อร่วมรายการ
 • ระยะเวลารายการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 – 18 กันยายน 2563
 • จับรางวัล 2 ครั้ง วันที่ 14 ส.ค. 2563 และ 23 ก.ย. 2563 ณ. บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เวลา 14.00 น.
 • ประกาศรางวัล 2 ครั้ง วันที่ 21 ส.ค. 2563 และ 30 ก.ย. 2563
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้
 • รายการคลอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • พนักงานบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล
 • ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีได้ที่ LINE Account @oreothailand หรือ เว็ปไซต์ www.oreothailand.com หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 02-789-3079 และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของวันถัดไปของการประกาศผลรางวัลแต่ละครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีของรางวัลที่กำหนดไว้ขาดตลาด
 • หนังสืออนุญาตเลขที่ 695/2563 - 701/2563
รายละเอียดของรางวัล ดังนี้
 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 1
  รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 รุ่น 64Gb. มูลเครื่องละ 24,900 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 99,600 บาท
  รางวัลที่ 2 เสื้อยืดโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าตัวละ 790 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 19,750 บาท
  รางวัลที่ 3 กระเป๋าโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าใบละ 490 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 24,500 บาท

  ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Tesco Lotus
  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,700 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 15 เมษายน 2563) จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 80,400 บาท

  ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ BigC
  รางวัลที่ 1 เครื่องกรองอากาศ Sharp รุ่น FP-J40TA มูลค่าเครื่องละ 12,900 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 103,200 บาท

  ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Makro
  รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 2,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 80,000 บาท

  ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ The Mall
  รางวัลที่ 1 เครื่องกรองอากาศ Xiao Mi รุ่น 2S มูลค่าเครื่องละ 3,990 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 15,960 บาท

  ของรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการโดยใบเสร็จ Tops
  รางวัลที่ 1 หูฟัง Bang and Olufsen รุ่น Beoplay E8 มูลค่าเครื่องละ 12,900 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 103,200 บาท

 • รางวัลสำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 2
  รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 รุ่น 64Gb. มูลเครื่องละ 24,900 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 99,600 บาท
  รางวัลที่ 2 เสื้อยืดโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าตัวละ 790 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 19,750 บาท
  รางวัลที่ 3 กระเป๋าโอรีโอ รุ่น Say It With Oreo มูลค่าใบละ 490 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 24,500 บาท