หากคุณมีใบเสร็จกับตัว ก็สามารถร่วมสนุกกับ โอรีโอ และ ริทซ์ ได้ง่ายๆ โดย

  1. ซื้อผลิตภัณฑ์โอรีโอ หรือ ริทซ์ (แบบใด ขนาดใด รสใด ก็ได้) อย่างน้อย 59 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับใบเสร็จจาการซื้อสินค้า
  2. กดเพิ่มเพื่อน @oreothailand ผ่าน LINE Application จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ
  3. กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล

หากคุณไม่มีใบเสร็จกับตัว ก็สามารถร่วมสนุกกับ โอรีโอ และ ริทซ์ ผ่านทางการส่งฉลากทางไปรษณีย์ โดย

  1. แนบฉลากผลิตภัณฑ์ โอรีโอ หรือ ริทซ์ ขนาดใด รสใดก็ได้ มูลค่ารวมอย่างน้อย 59 บาท ลงบนกระดาษ (กระดาษอะไรก็ได้) ตัดขนาดเท่าไปรษณียบัตร พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ลงบนกระดาษ
  2. ใส่ซอง หรือกล่องพัสดุ ส่งมาที่ ตู้ ปณ.5 ปณศ.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (กรณีไม่นำฉลากใส่ซองจดหมาย หรือกล่องพัสดุ อาจโดนไปรษณีย์ตีกลับได้)
  3. กระดาษที่ตัดเกินขนาดไปรษณียบัตรจนผิดสังเกต จะถูกคัดออกจากการจับรางวัล
  4. ฉลากผลิตภัณฑ์ที่แนบมานั้นจะต้องมี ตราสินค้า (Logo) โอรีโอ หรือ ริทซ์ อยู่บนฉลากอย่างชัดเจน (กรณี ตัดส่วนอื่นของฉลากสินค้ามา แต่ไม่เห็นเครื่องหมายตราสินค้าโอรีโอ หรือ ริทซ์ ถือว่าฉลากนั้นเป็นโมฆะ)