• ร่วมรายการโดยการซื้อสินค้าโอรีโอ หรือ ริทซ์ ขนาดใดรสใดก็ได้ อย่างน้อย 59 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยเพิ่มเพื่อน @oreothailand ผ่านทางไลน์ จากนั้นสามารถร่วมรายการโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ร้านค้าที่ซื้อสินค้า รหัสใบเสร็จ และกดยืนยันข้อมูลเพื่อร่วมรายการ
 • หรือสามารถร่วมรายการโดยการตัดกระดาษขนาดเท่าไปรษณียบัตร (กระดาษอะไรก็ได้) และติดฉลากสินค้าโอรีโอ หรือ ริทซ์ ขนาดใดรสใดก็ได้ ที่มีมูลค่ารวมอย่างน้อย 59 บาท ลงบนกระดาษ เขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และส่งมายัง ตู้ ปณ.5 ปณศ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อร่วมรายการ
 • ระยะเวลารายการตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • จับรางวัล 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษจิกายน 2565, ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565, ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 6 มกราคม 2566 ณ. บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เวลา 14.00 น.
 • ประกาศรางวัล 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษจิกายน 2565, ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2565, ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2566
 • ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีทางเว็ปไซต์ www.oreothailand.com และไลน์ @oreothailand หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-789-3079
 • ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจบรายการ โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 35 อาคารคิว เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้
 • รายการครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • พนักงานบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ผู้เข้าร่วมรายการต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีของรางวัลที่กำหนดไว้ขาดตลาด
 • หนังสืออนุญาตเลขที่ 1619/2565 – 1622/2565

รายละเอียดของรางวัล ดังนี้

ครั้งที่ 1

 • รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 8,800 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 18 มิถุนายน 2565) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 44,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 17,500 บาท
ครั้งที่ 2
 • รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 8,800 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 18 มิถุนายน 2565) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 44,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 17,500 บาท
ครั้งที่ 3
 • รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 8,800 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 18 มิถุนายน 2565) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 44,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 17,500 บาท
ครั้งที่ 4
 • รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่าเส้นละ 8,800 บาท (อ้างอิงจากราคาทองคำวันที่ 18 มิถุนายน 2565) จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 44,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่าใบละ 500 บาท จำนวน 35 รางวัล รวมมูลค่า 17,500 บาท